Nét đẹp tâm hồn cùng với chiếc lồn của em Ai Sayama, tuy mặt em ấy không xinh như thiên thần nhưng bạn hãy cùng xem cho ký đến đoạn em ấy được bạn trai của mình dùng sex toy kích thích lúc lên đỉnh nước nôi nó bắn ra cứ như là núi lửa phun trào luôn ấy. Nước nôi nhiều rồi mà lại còn được cái 2 mép lồn hồng đừng hỏi nữa luôn. Phải công nhận một điều là cửa sổ tâm hồn của em Ai Sayama này hoàn hảo quá đi mất, anh bạn trai chắc là nghiện khó mà bỏ luôn :))

Câu nói anh thích nét đẹp tâm hồn của em của bọn con trai thì mang đầy hàm ý, thực ra nét đẹp tâm hồn mà họ thích ở đây là chiếc lồn của người con gái họ thích đó. Gớm có thằng đàn ông nào mà lại không yêu vì lồn cơ chứ nhất là những chiếc lồn đẹp như của em Ai Sayama này thì lại quá chi là được của nó luôn.

Nét đẹp tâm hồn cùng với chiếc lồn của em Ai Sayama

Nét đẹp tâm hồn cùng với chiếc lồn của em Ai Sayama